SERWIS CAŁODOBOWY 0-500-281-686

Sterowane bezpośrednio


WE 6...E Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały lub zmienny przełączającymi w oleju


WE 6.../.B..XD Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju

WE 6.../.E..XE Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały lub zmienny przełączającymi w oleju

WE 6.../.B..X Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały lub zmienny przełączającymi w oleju


WE 6.../.E..XN Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju


WE 10...C Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały lub zmienny przełączającymi w oleju


WE 10...E Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju


WE 6...H Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju

WE 6...73...A12 Rozdzielacze suwakowe 4/3 i 4/2 sterowane bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju

5-.WE 10-5X 4/3-, 4/2- i 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem oraz możliwością zmiany czasu przełączania

VEDS-10A-43 Rozdzielacze suwakowe 4/3, sterowanie bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju

VEDS-10A-53 Rozdzielacze suwakowe 5/3, sterowanie bezpośrednio z elektromagnesami na prąd stały przełączającymi w oleju


KKDEN8 N/P 2/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju


KKDEN8 C/G/U 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

KKDEN8 N/P 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

KKDEN8 C/G/U 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

KKDDER1 D/E/F 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

KKDDER8 N/P 2/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

KKDDER8 C/G/U 3/2-drożne zawory suwakowe z bezpośrednim sterowaniem, z elektromagnesami na prąd stały, przełączającymi się w oleju

WH 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, hydraulicznie

WH 6...XC Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, hydraulicznie

WHZ 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, hydraulicznie

WN 10 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pneumatycznie

WP 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pneumatycznie

WP 6...XC Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pneumatycznie

WPZ 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pneumatycznie

WP 10 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pneumatycznie


WMM 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, dźwignią ręczną

WMM 6...XC
Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, dźwignią ręczną

WMM 10 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, dźwignią ręczną

H-4WMM Rozdzielacze suwakowe 4/3 i 4/2, sterowane bezpośrednio, dźwignią ręczną


WMR 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, popychaczem rolkowym

WMU 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, popychaczem rolkowym

WMD 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pokrętłem


WMDA 6 Rozdzielacze suwakowe 4/3, 4/2 i 3/2, sterowane bezpośrednio, pokrętłem (z blokadą)